اخبار بازیافت کاغذ

بازیافت کاغذ

 

شاید همیشه برای ما سوال بوده که کاغذی را که به عنوان زباله دور می ریزیم به کجا می رود ویا کارتن هایی که در اطرافمان وجود دارند ازکجا وچگونه بوجود آمده اند؛ بخش قبل توجهی از کارتن های موجود در اطراف ما(از قبیل کارتن های لوازم خانگی،میوه و...)از کاغذهای بازیافتی تهیه می شوند؛مهمترین ویژگی بازیافت کاغذ حفاظت از محیط زیست است،زیرا برای تولید کاغذ جنگل ها،این  ریه های طبیعت ازبین می روند.در ایران حدود 500هزار تن کاغذ تولید می شود درحالی که میزان مصرف کاغذ تقریبا یک میلیون تن است.به نظر می رسد با گسترش صنعت بازیافت کاغذ می توان مقدار قابل توجه تری از میزان مصرف کاغذ کشور را تامین کرد.

 

 

در این مطلب پروسه تولید کاغذ بازیافتی بطور مختصر شرح داده می شود.

 

 

کاغذ پس از ورود به کارخانه باید بلافاصله وارد چرخه تولید شود(چون مدت زمان زیادی را نمی توان برای نگهداری آن صزف کرد،زیرا در مجاورت هوا وآب به سرعت پوسیده شده وازبین می رود.) ابتدا کاغذ وارد "پالپر" شده ودر آن با آب مخلوط وبه خمیر تبدیل می شود.همچنین دراین مرحله ضایعات درشت یه وسیله ی یک چنگک از آن جدا می شود.سپس در مرحله بعد7 مرحله پاکسازی روی خمیرانجام می شود تا ناخالصی های آن گرفته شود،پس از پایان این مرحله خمیر موجود شامل:99% آب و 1% خمیروسلولز است.

 

در مرحله سوم خمیر به وسیله ی نازل روی توری ریخته میشود،این توری حرکت کرده و وارد مرحله چهارم می شود

که در آن طی سه مرحله عملیات آب خمیر گرفته می شود؛ابتدا توسط تیغه هایی که حرکت می کنند آب جمع آوری می شود(حدود 10% آب گرفته می شود)سپس این تیغه ها شکل مکنده پیدا می کنند وبه صورت "وکیوم" آب خمیر گرفته می شود، در پایان مرحله آبگیری،به وسیله ی پرسهایی که دارای سوراخ هستند هم به کمک فشار وهم مکش آب را خارج می کنند،طی مراحل انجام شده 35% آب خمیر گرفته می شود.

پس از پایان مراحل آبگیری خمیر وارد مرحله ی حرارت می شود که طی آن رطوبت موجود درخمیر تا 50% گرفته می شود.درمرحله بعد که به آرایشگاه کاغذ معروف است از یک طرف به کاغذ نشاسته(به عنوان نگهدارنده)واز طرف دیگر به آن رنگ اضافه می شود(برای زیبایی)،سپس کاغذ دوباره وارد خشک کن می شود(کاغذ نهایی باید حدود 8 تا 10 % رطوبت داشته باشد)

 

و در پایان به صورت رول های بزرگ پیچیده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درمرحله آزمایشگاه کاغذ به قطعات کوچک بریده شده تا ازنظر مقاومت،تحمل فشار،ضخامت و...مورد آزمایش قرار گیرد.

 

 

کاغذ بازیافتی تولید شده بالای 99% در صنعت کارتون سازی استفاده می شود.باتوجه به اینکه در مرحله ی "پالپر" به خمیر مواد شیمیایی اضافه می شود وهمچنین به دلیل وجود مرحله ی حرارت کارتون تولید شده از لحاظ بهداشتی مناسب بوده و می توان از آن برای بسته بندی های غذایی استفاده کرد.

 

 

باتشکر فراوان از مسئولین مجتمع بازیافت کاغذ کهریزک

You are here اخبار بازیافت کاغذ