خدمات ما قوانین و مدیریت پسماندها رویکرد راهبردی در مدیریت اجرایی پسماندهای شهر تهران

رویکرد راهبردی در مدیریت اجرایی پسماندهای شهر تهران

کلان شهر تهران به دلیل ویژگیهای خاص از نظر موقعیت جغرافیایی ، جمعیت مستقر و سیال ، شرایط فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی ، استقرار دولت و تمرکز قوا در آن ؛همچنین پدیده ی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیر رسمی در مسیر  پیشبرد مدیریت جامع پسماند مصوب شورای اسلامی شهر تهران و رسیدن به اهداف آن دشواریهایی را پیش رو دارد .

استقرار و نزدیکی نهادهای فرادستی دولتی و استانی در شهر تهران از یک سو فرصتی است که با حمایت فنی و اقتصادی و تسهیل روند اجرایی از برنامه مذ کور با رعایت قوانین و مقررات موضوعه بالادستی نظیر قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن ، اجرای آن را تسهیل نماید و از دیگر سو تهدید است؛ در صورتی که دولت با مداخله نابهنگام باعث تضعیف استقلال مدیریت  شهری در اجرای این طرح شود.

هر طرح کامل و جامعی در زمان تصویب و بادر نظر گرفتن  شرایط موجود با پیش بینی آینده بسته شده است و در ادامه مسیر احتمال پیشامد هر موضوعی می رود . لذا به نظر می رسد گر چه چهارچوب اجرایی طرح جامع مدیریت پسماندمشخص است ولی به تدریج درمقام  اجرا  و در حال پیش روی به سوی اهداف تعیین شده بایستی بصورت راهبردی هر مانعی را با تدبیر و انعطاف لازم و  لحاظ شرایط موجود ضمن بیاد داشتن هدف نهایی از سر راه برداشت.


در طرح جامع مدیریت پسماند ، شهرداری تهران و سازمان مدیریت پسماند ( بازیافت و تبدیل مواد ) نقش اساسی دارد.با نگاهی به آمار تولید 7500 تنی زباله تهران که قریب به 70 % آن شامل پسماندهای آلی ( تر) می باشد این جایگاه اهمیت  پیدا می کند.

 چالشهای این موضوع؛ جبهه ی گشوده ای است بر روی مدیران و همچنین فعالان زمینه پسماند که هنر خویش را در یافتن و اجرای راههای غلبه بر مشکل تفکیک از محل تولید ، بازیافت و تبدیل آن به فرآورده های قابل استفاده نظیر کمپوست یا خوراک دام میسر سازند.

در این مسیر ساماندهی افرادی که به زباله دزدها شهرت دارند امری گریز ناپذیر و راه حل پیشنهادی آن تجمیع اینگونه افراد در قالب شرکتهایی تحت نظر شهرداری و با ارتقای مستمر کیفیت خدمات رسانی آنان به شهروندان و محیط زیست شهری و با استفاده از ارائه آموزشهای شغلی به آنان است.   

جایگاه مهم و مشکل آفرین  پسماندها بی شک، پسماندهای ناشی از ارائه خدمات مراکز بهداشتی و درمانی (ویژه پزشکی) است که بصورت روز افزونی در حال افزایش است و در صد قابل توجهی از پسماندهای شهر تهران را شامل می شود . مدیریت صحیح آن نیازمند نقش آفرینی فعال تر دانشگاههاي علوم پزشکی در این زمینه می باشد . این موضوع با تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی مدیریت پسماندهای پزشکی تسهیل شده است.

 پسماندهای ویژه و خطرناک که در مراکز کوچک و بزرگ صنعتی و یا خدماتی تولید می شود و بصورت مشخص نمونه ی قابل ذکر آن پسماندهای الکترونیکی می باشد. اینگونه پسماندها بدلیل خطرزایی برای انسان و محیط زیست بایستی تحت تدابیر ویژه و بر اساس ضوابط مشخص، در قالب طرح جامع مدیریت شوند. متاسفانه ضوابط مدیریت اجرایی اینگونه پسماندها علیرغم تاکید قانونی تاکنون تصویب و ابلاغ نشده است .

گروه دیگری از پسماندها ، ضایعات کشاورزی تحت مدیریت شهرداری تهران است که نیازمند مدیریت خاص و در جهت استفاده بهینه از منابع آلی به منظور بازگردانی به چرخه تولید یا استحصال انرژی از آن است.

سازمان مديريت پسماند شهرداری تهران تاکنون علاوه بر مدیریت اجرایی پسماندهای خدماتی شهری و کشاورزی و با وجود نداشتن وظیفه قانونی عملا" مدیریت اجرایی پسماندهای ویژه و پزشکی را نیز برعهده داشته است که جای سپاسگزاری دارد. در پایان ذکر این نکته لازم است که علاوه بر تاکید بر آموزش همه جانبه و فراگیر در کلیه ی سطوح ( سنین واقشا ر) و درهرحالتی جلب مشارکت تولید کنندگان پسماند بخصوص اماکن عمومی و مراکز تجمع انسانی مثل مراکز آموزشی، نظامی و انتظامی ، اتحادیه های اصناف ، سازمان نظام پزشکی ، سازمان صنفی رایانه ای ، اماکن و مراکز دولتی ،کارگاه ها و کارخانجات و سایر سازمانها و نهادهای مستقر ضروری است. 

You are here خدمات ما قوانین و مدیریت پسماندها رویکرد راهبردی در مدیریت اجرایی پسماندهای شهر تهران