خدمات ما بانک اسامی متخصصین ق قاضی فرد،اکبر

قاضی فرد،اکبر

مدرک تحصیلی:دکتری

درجه علمی: دانشیار

تلفن:021-66028125

نمابر:021-88838337

سابقه ی فعالیت: 13سال تدریس و تحقیق در زمینه آلودگی های زیست محیطی،مدیریت مواد زائد جامد شهری-صنعتی و خطرناک همچنین در زمینه مکان یابی مراکز دفن زباله های مختلف

You are here خدمات ما بانک اسامی متخصصین ق قاضی فرد،اکبر