خدمات ما بانک اسامی متخصصین م مثنوی،محمدرضا

مثنوی،محمدرضا

مدرک تحصیلی: دکتری معماری گرایش توسعه پایدلر شهری

درجه علمی:استادیار

تلفن:09121046094

نمابر:021-66407719

سابقه ی فعالیت:از سال 78 عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست و از سال 82 معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست دانشگاه نهران،مهندسی مشاور از سال 64 در خصوص معماری،شهرسازی و طراحی محیط

You are here خدمات ما بانک اسامی متخصصین م مثنوی،محمدرضا