خدمات ما بانک اسامی متخصصین م محمدنژاد،شاهین

محمدنژاد،شاهین

مدرک تحصیلی:دکتری مهندسی محیط زیست

درجه علمی:-

تلفن:021-88898091

نمابر:021-88906981

سابقه ی فعالیت:نماینده وزارت صنایع و معادن در کارگروه ملی مدیریت پسماند و نماینده وزارت صنایع و معادن در کمیته ملی توسعه پایدار

You are here خدمات ما بانک اسامی متخصصین م محمدنژاد،شاهین