خدمات ما بانک اسامی متخصصین م مخدوم،مجید

مخدوم،مجید

مدرک تحصیلی: دکتری

درجه علمی:استاد

تلفن:021-66407719

نمابر:021-66406605

سابقه ی فعالیت:مدیر گروه برنامه ریزی محیط زیست در دانشگاه تهران از سال1368،دبیر مجله محیط شناسی، رئیس هیات مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست در ایران،مولف 7کتاب و مقاله خارجی و 26 مقاله داخلی

You are here خدمات ما بانک اسامی متخصصین م مخدوم،مجید