خدمات ما بانک اسامی متخصصین م منصوری،جمشید

منصوری،جمشید

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم محیط زیست

درجه علمی:استاد

تلفن:021-88071665

نمابر:021-8808407

سابقه ی فعالیت:کتاب های مقدمه ای برپرنده شناسی،تالاب هامون،کلیات پرنده شناسی،اکولوژی(ترجمه)،قوش بازی،روش تربیت پرندگان شکاری،مقدمه کتاب تالاب های آسیا،چاپ 40 مقاله در نشریات داخلی و خارجی

You are here خدمات ما بانک اسامی متخصصین م منصوری،جمشید