خدمات ما بانک اسامی متخصصین م موسوی،محمود

موسوی،محمود

مدرک تحصیلی: دکتری مدلسازی و شبیه سازی آلودگی زیست محیطی

درجه علمی:استادیار

تلفن:09155156536

نمابر:0511-8812295

سابقه ی فعالیت:12 سال فعالیت در زمینه های مدلسازی،شبیه سازی،کنترل و کاهش آلودگی های مختلف زیست محیطی

You are here خدمات ما بانک اسامی متخصصین م موسوی،محمود