خدمات ما بانک اسامی متخصصین م مجابی،سید محمد

مجابی،سید محمد

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست و کارشناسی اقتصاد

سوابق اجرایی:

  • معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست(6 سال)
  • معاون صیدوبنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران(2سال)
  • مدیرکل پشتیبانی معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهادکشاورزی(2سال)
  • سرپرست موسسه تحقیقات فرش دستبافت(1 سال)
  • مشاور محیط زیست شهردار قزوین

شغل فعلی:

  • معاونت علم وفناوری مرکز مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران
  • مشاور کمیته محیط زیست شورای شهر تهران
You are here خدمات ما بانک اسامی متخصصین م مجابی،سید محمد