خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی پسماند کارخانه سیمان استان اردبیل و نحوه مدیریت آن

بررسی پسماند کارخانه سیمان استان اردبیل و نحوه مدیریت آن

عنوان پایان نامه :بررسی پسماند کارخانه سیمان استان اردبیل و نحوه مدیریت آن

نویسنده :محمد نیکخت

استاد راهنما :سید محمد مجابی

مقطع :کارشناسی

رشته تحصیلی:بازیافت

دانشگاه :جامع علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران

دریافت فایل تمام متن

You are here خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی پسماند کارخانه سیمان استان اردبیل و نحوه مدیریت آن