خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی نحوه مدیریت بر پسماند خشک در منطقه 16 ناحیه 6

بررسی نحوه مدیریت بر پسماند خشک در منطقه 16 ناحیه 6

عنوان پایان نامه : بررسی نحوه مدیریت بر پسماند خشک در منطقه 16 ناحیه 6

نویسنده :حسن مرادپور

استاد راهنما :سید محمد مجابی

مقطع :کارشناسی

رشته تحصیلی:بازیافت

دانشگاه :جامع علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران

دریافت فایل تمام متن

You are here خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری بررسی نحوه مدیریت بر پسماند خشک در منطقه 16 ناحیه 6