خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری مدیریت پسماند در یک گاوداری صنعتی

مدیریت پسماند در یک گاوداری صنعتی

عنوان پایان نامه : مدیریت پسماند در یک گاوداری صنعتی

نویسنده :فاتح محمدی

استاد راهنما :سید محمد مجابی

مقطع :کارشناسی

رشته تحصیلی:بازیافت

دانشگاه :جامع علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران

 

دریافت فایل تمام متن

 

 

 

 

You are here خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری مدیریت پسماند در یک گاوداری صنعتی