ظرفیت تبدیل انرژی از ۳۰ درصد زباله‌های تهران
اخبار ظرفیت تبدیل انرژی از ۳۰ درصد زباله‌های تهران

ظرفیت تبدیل انرژی از ۳۰ درصد زباله‌های تهران

رئیس اداره محیط زیست شهر تهران گفت: بیش از ۳۰ درصد زباله‌های تهران ظرفیت تبدیل به انرژی الکتریکی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین بازگیر گفت: روزانه ۸ هزار تن در تهران زباله خانگی تولید و تنها ۴۰۰ تن انرژی از آن احصاء می شود، در حالی که بیش از ۳۰ درصد از زباله های شهری قابلیت تبدیل شدن به انرژی را دارند و به زودی برنامه مدیریت پسماند رقم دقیق این حوزه را مشخص خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه زباله های ریجکت ظرفیت تبدیل شدن به انرژی از دو روش هاضم و زباله سوز را دارند، اظهار کرد: سیستم هاضم گود آبعلی با ظرفیت روزانه ۲۰۰ تن به روش هضم شیمیایی از زباله ها بیوگاز تولید کرده و توان تولید ۲ مگاوات برق از را دارد.


رئیس اداره محیط زیست شهر تهران تکمیل مراحل مدیریت پسماند را استحصال انرژی دانست و خاطرنشان کرد: کارخانه زباله سوز مجتمع آرادکوه شهرداری تهران نیز با ظرفیت ۲۰۰ تن ۲ مگاوات برق تولید می کند.

بازگیر با تاکید بر اینکه پسماند بخشی از سرمایه های شهر تهران است، عنوان کرد: بازگشت انرژی و هزینه صرف شده برای تولید کالاهای مصرفی تکلیف است و باید مورد توجه قرار بگیرد. از این رو طرح جامع پسماند تهران در شهرداری در حال تدوین بوده و این نهاد تعهد دارد تا ظرف یک سال آینده آن را نهایی کند تا براساس آن وضعیت موجود آنالیز و سهم تفکیک، بازیافت، کمپوست و غیره از زباله های تولیدی، مشخص شود.

منبع: خبرگزاری مهر

You are here اخبار ظرفیت تبدیل انرژی از ۳۰ درصد زباله‌های تهران