اخبار ظرفیت تبدیل انرژی از ۳۰ درصد زباله‌های تهران

ظرفیت تبدیل انرژی از ۳۰ درصد زباله‌های تهران

رئیس اداره محیط زیست شهر تهران گفت: بیش از ۳۰ درصد زباله‌های تهران ظرفیت تبدیل به انرژی الکتریکی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین بازگیر گفت: روزانه ۸ هزار تن در تهران زباله خانگی تولید و تنها ۴۰۰ تن انرژی از آن احصاء می شود، در حالی که بیش از ۳۰ درصد از زباله های شهری قابلیت تبدیل شدن به انرژی را دارند و به زودی برنامه مدیریت پسماند رقم دقیق این حوزه را مشخص خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه زباله های ریجکت ظرفیت تبدیل شدن به انرژی از دو روش هاضم و زباله سوز را دارند، اظهار کرد: سیستم هاضم گود آبعلی با ظرفیت روزانه ۲۰۰ تن به روش هضم شیمیایی از زباله ها بیوگاز تولید کرده و توان تولید ۲ مگاوات برق از را دارد.


رئیس اداره محیط زیست شهر تهران تکمیل مراحل مدیریت پسماند را استحصال انرژی دانست و خاطرنشان کرد: کارخانه زباله سوز مجتمع آرادکوه شهرداری تهران نیز با ظرفیت ۲۰۰ تن ۲ مگاوات برق تولید می کند.

بازگیر با تاکید بر اینکه پسماند بخشی از سرمایه های شهر تهران است، عنوان کرد: بازگشت انرژی و هزینه صرف شده برای تولید کالاهای مصرفی تکلیف است و باید مورد توجه قرار بگیرد. از این رو طرح جامع پسماند تهران در شهرداری در حال تدوین بوده و این نهاد تعهد دارد تا ظرف یک سال آینده آن را نهایی کند تا براساس آن وضعیت موجود آنالیز و سهم تفکیک، بازیافت، کمپوست و غیره از زباله های تولیدی، مشخص شود.

منبع: خبرگزاری مهر

You are here اخبار ظرفیت تبدیل انرژی از ۳۰ درصد زباله‌های تهران