اخبار تدوین برنامه جامع مدیریت پسماند شهر تهران تا پاییز ۹۷

تدوین برنامه جامع مدیریت پسماند شهر تهران تا پاییز ۹۷

رییس اداره محیط زیست شهر تهران ضمن اشاره به مشکلات مدیریت پسماند در شهر از تدوین برنامه جامع مدیریت پسماند شهر تهران تا پاییز سال آینده خبر داد.

محمدحسین بازگیر در گفت و گو با ایسنا ضمن تاکید بر اینکه تکمیل طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران برعهده شهرداری است، اظهار کرد: تاکنون اقدامات زیادی برای مدیریت پسماند انجام شدده است. به‌ عنوان مثال در سایت دفن پسماند گود آبعلی اصلاحاتی صورت گرفته و شرایط آن نسبت به گذشته بهتر شده است همچنین مجموعه‌ای در این سایت دفن پسماند برای بازیافت نخاله‌های ساختمانی راه اندازی شده است. اقدامات مثبتی نیز در مرکز دفن آرادکوه انجام و مرکز دفن پسماند کهریزک هم به زباله‌سوز مجهز شده است اما همه این اقدامات زمانی تکمیل می‌شود که چرخه مدیریت پسماند در شهر تهران به کار بیفتد.


رییس اداره محیط زیست شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران طرح حدود یک سال بود که به دلیل عدم تامین منابع مالی متوقف شده بود، گفت: طبق آخرین گزارشی که شهرداری تهران به کارگروه مدیریت پسماند ارائه داده مقرر شده است که تا پاییز سال آینده این طرح تدوین شود و مراحل اولیه خود را آغاز کند.

بازگیر ادامه داد: در شهر تهران روزانه نزدیک به ۸۰۰۰ تن زباله خانگی و ۵۰ هزار تن نخاله ساختمانی تولید می‌شود که با تکمیل چرخه مدیریت پسماند می‌توان این‌ زباله‌ها را به چرخه استفاده برگرداند.

وی با اشاره به اینکه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران باید به همه مسائل مدیریت پسماند از جمله تفکیک از مبدا، جمع‌آوری درست و اصولی پسماندها، انتقال آن‌ها به مراکز دفن، آموزش به شهروندان، بازگشت مجدد آن‌ها به چرخه تولید و تولید انرژی از پسماندها بپردازد، گفت: هر چه در تدوین و اجرای این طرح تعلل کنیم، مدیریت پسماند شهر تهران دشوارتر خواهد شد.

رییس اداره محیط زیست شهر تهران در پایان اظهار کرد: در طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران باید به پسماندهای ویژه از جمله زباله های بیمارستانی و پسماندهای الکترونیک توجه شود تا مشکلات مدیریت پسماند در این حوزه نیز رفع شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

You are here اخبار تدوین برنامه جامع مدیریت پسماند شهر تهران تا پاییز ۹۷