اخبار معضلی به نام زباله یا پسماند

معضلی به نام زباله یا پسماند

تا چند دهه قبل موضوع یا معضلی به نام زباله بویژه در مناطق روستایی مطرح نبود اگر هم ضایعاتی وجود داشت از مواد آلی و قابل تجزیه در محیط یا قابل استفاده برای خوراک دام ها بود و عملا زباله معنا نداشت، اما با گذر زمان و با صنعتی شدن جوامع از یک طرف و آسایش و راحت طلبی ما انسانها از طرف دیگه ما را با پیامد هایی روبرو کرد که یکی از آنها زباله است.
موادی وارد زندگی ما شده که در حال حاضر جداکردن آنها از روزمرگی های ما بسیار سخت یا شاید غیر ممکن باشد، خیلی از تولید کننده ها محصولاتی را تولید می کنند که جزو الزامات زندگی ما نیستند اما به دلیل منافع زیادی که برای آنها دارند با استفاده از ابزارهای مختلف تبلیغاتی این مواد را به سادگی وارد زندگی ما کردند که خیلی از آنها تبدیل به  معضل بویژه در محیط زیست شدند، اما اینکه معایب آنها بیشتر است یا مزایا می بایست مورد بررسی قرار گیرد، برای مثال شوینده های مختلفی که امروزه استفاده می کنیم و روزبروز متنوع تر میشوند یا ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف که وارد زندگی ما شده تا چند دهه قبل وجود خارجی نداشتند و زندگی ها هم جریان داشت.

در حال حاضر چه خوب چه بد این مواد دیگر بخشی از زندگی ما شده و برای حل مشکلات ناشی از آن باید راهکار هایی ارائه شود تا معایب آن تا حد ممکن کاهش پیدا کند. اولین اقدام که باید انجام شود یک بررسی و تحقیق کارشناسی درباره موادی که تبدیل به معضل شده صورت گیرد و در صورت عدم نیاز به آنها، حذف یا با مواد دیگری که آسیب کمتری به محیط وارد می کنند جایگزین شود در این راستا باید منافع عموم مردم و محیط زیست بر منافع یکسری افراد خاص ترجیح داده شود. راهکار دوم فرهنگ سازی و آموزش های مناسب در این زمینه است از کاهش تولید زباله گرفته تا تفکیک و عدم رها کردن غیر مناسب آشغال در محیط  نیاز به آموزش در این زمینه دارد که این مورد زمانی جواب خواهد داد که خانواده ها از سطح رفاهی مناسبی برخوردار باشند و دغدغه مالی نداشته باشند در غیر اینصورت آموزش نتیجه بخش نخواهد بود چرا که اولویت خانواده ها مسائل مالی تا سایر مسائل. راه حل بعدی استفاده از تکنولوژی برای کاهش اثرات مخرب بر محیط زیست است. که در تمام موارد ذکر شده نیاز به صرف هزینه دارد برای مثال ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف قیمت پایین تری نسبت به ظروف گیاهی  دارد و با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی در کشور وجود دارد خیلی از مردم راغب به استفاده از ظروف گیاهی نیستند(البته کیفیت و ویژگی های ظروف گیاهی هم از نظر بهداشتی بودن و هم قابلیت تجزیه بررسی شود) و ترجیح می دهند از ظروف یکبار مصرف که قیمت پایین تری دارد استفاده کنند اما این مشکل با صرف هزینه از طرف دولت با پرداخت یارانه به ظروف گیاهی و پایین آوردن قیمت آن قابل حل خواهد بود چرا که مردم زمانی که قیمت ها برابر باشد قطعا ظروف تجزیه پذیر را به ظروف پلاستیکی ترجیح خواهند داد. یا استفاده از تکنولوژی مثل زباله سوز استاندارد برای حذف خیلی از زباله های خطرناک و غیر قابل بازیافت و تولید انرژی نیاز به صرف هزینه دارد.
خیلی از مسائل و مشکلات محیط زیست با صرف هزینه و برنامه ریزی و مدیریت مناسب  قابل حل خواهد بود، از حل مشکل آلودگی هوا گرفته که با صرف هزینه در ارتقاء ناوگان حمل و نقل و استفاده از وسایل نقلیه برقی و خورشیدی و سوخت مناسب و مدیریت صحیح و... حل شدنی است یا آلودگی آب ها با احداث تصفیه خانه در شهر ها و مراکز صنعتی مرتفع خواهد شد. اما مشکل اصلی فعلی در کشور وجود دارد و آن فعل نخواستنه و همین طور مدیران نالایق و گرنه این کشور از نظر مالی مشکلی ندارد، هزینه هایی که در حوزه محیط زیست و حفاظت از آن می شود در واقع یک سرمایه گذاری است و مانع از ایجاد هزینه های جانبی که چند برابر خواهد بود، می شود. تمام مشکلات محیط زیست با مدیریت صحیح توسط کارشناسان خبره و دلسوز و صرف هزینه در مسیر درست قابل حل خواهد بود.
در کل ما انسانها در یک سیستم بسته زندگی می کنیم که هر چیزی که را برای ما تعریف شده مجبور به انجام آن هستیم.

نویسنده: حامد کیاروستا
 

You are here اخبار معضلی به نام زباله یا پسماند