اخبار دفن بهداشتی زباله فقط در چند شهر انجام می‌شود

دفن بهداشتی زباله فقط در چند شهر انجام می‌شود

رئیس گروه پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دفن بهداشتی زباله تنها در چند شهر مهم کشور انجام می شود که این نشان از کم توجهی به پسماندهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام جوهرچی رئیس گروه پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ذهنیت اکثریت مردم از واژه پسماند، زباله‌های شهری است درحالیکه پسماند بسیار گسترده و شامل پسماندهای صنعتی ویژه، خطرناک و پزشکی می‌شود.

وی افزود: سالانه هشت میلیون تن پسماند صنعتی ویژه تولید می‌شود لذا اهمیت آن کمتر از پسماندهای شهری نیست.


رئیس گروه پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه محل دفن پسماند تهران در آرادکوه است گفت: این منطقه حدود چهل سال فعالیت کرده و انتخاب آن به اندازه‌ای خوب بوده که نه تنها به سفره‌های زیرزمینی نفوذ نمی‌کند بلکه این حجم از پسماند را تحمل کرده است.

جوهرچی با تأکید بر لزوم تکفیک پسماند از مبدأ اظهار کرد: اگر زباله‌ها از مبدأ تفکیک شوند مشکل اصلی در مدیریت پسماند حل خواهد شد. طبق برنامه وزارت کشور تفکیک پسماند باید هر سال ۲۰ درصد افزایش می‌یافت که متأسفانه هنوز محقق نشده است.

وی یادآور شد: طبق قانون پسماند، ۲۲ نهاد در این زمینه دخیل اند، به عنوان مثال سازمان صدا و سیما در این خصوص نقش ویژه ای دارد که باید این نقش پررنگ‌تر شود.

این مقام مسئول عنوان کرد: درست است که کشورهای اروپایی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ را از دهه ۷۰ آغاز کرده اند اما می‌توان از تجربیات آنها استفاده کرد. به عنوان مثال کشورهای اروپایی مجهز به دستگاه‌های خودپرداز پسماند هستند که باید از آن الگوبرداری کرد.

جوهرچی گفت: تا زمانی که شهرداری به پسماندهای خشک به عنوان یک منبع درآمدی می‌نگرد بسیاری از معضلات این حوزه قابل حل نخواهد بود. میزان انباشت پسماند در استان‌های شمالی به قدری زیاد شده که وضعیت به حالت بحرانی درآمده ضمن اینکه شهرداری در بسیاری از استان‌ها، سازمان مدیریت پسماند ندارد.

رئیس گروه پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه بیش از ۹۰ درصد از پسماندها تلانبار می‌شوند بیان کرد: دفن بهداشتی زباله تنها در چند شهر مهم کشور انجام می‌شود که این نشان از کم توجهی به پسماندهاست.

جوهرچی با بیان اینکه کانکس‌های تفکیک پسماند در همه مناطق وجود ندارد و حتی در برخی مناطق تعطیل شده اند ادامه داد: اکثر این کانکس‌ها پسماندهای پتروپلاستیک و کارتن و کاغذ جمع آوری می‌کنند.

وی با اشاره به آماری از وجود پسماندهای پزشکی گفت: روزانه ۹۱ تن پسماند بیمارستانی از ۱۶۵ بیمارستان در استان تهران تولید می‌شود که ۱۵۵ بیمارستان مجهز به سیستم‌های بی خطرسوز هستند.

رئیس گروه پسماند سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: به ازای هر فرد در استان تهران ۳,۴۴ کیلوگرم پسماند پزشکی تولید می‌شود که ۱۳ صدم آن پسماند عفونی تیز و برنده و شیمیایی است. متأسفانه پسماندهای ویژه مدیریت صحیحی نمی‌شوند و باید محل ویژه ای برای دفع این زباله‌ها در نظر گرفته شود.

منبع: خبرگزاری مهر

You are here اخبار دفن بهداشتی زباله فقط در چند شهر انجام می‌شود