پرسش های حقوقی

پاسخ به پرسش های حقوقی

بخش پاسخگویی به پرسشهای حقوقی آماده دریافت سووالات در زمینه مدیریت پسماندها و موارد مرتبط با آن می باشد. تلاش خواهیم نمود در اولین فرصت پاسخ های لازم را به نمایش بگذاریم.
لطفا سوالات خود را به آدرس این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید ایمیل نمایید.
  •  آیا برای کارخانه هایی که نیاز به وام دارند تا بتوانند مشکلات پسماندهای خود را حل کنند قانونگذار تدبیری را دارد یا خیر؟

بر اساس بند ب ماده 68 قانون برنامه چهارم، به دولت اجازه داده می شود با رعایت اصول 72 و 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تقلیل آلاینده های وارد به محیط زیست و تخریب آن،" صندوق ملی محیط زیست" وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تأسیس کند.منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای فعالیتهای مذکور از طریق کمکهای بخش غیردولتی داخلی و خارجی تأمین می گردد.ولی تاکنون این موضوع اجرایی نشده است.

  •  ما بدنبال راه اندازی بازیافت مصالح ساختمانی هستیم،از آنجاییکه خودروهایی که زباله های ساختمانی را در نقاط مختلف شهر تخلیه می کنند، می توان تدبیری اندیشید که به سمت کارخانه ها اعزام شوند؟

می توان با ایجاد انگیزه های اقتصادی برای این افراد این موضوع را تا حد زیادی کنترل نمود.ولی بر اساس ماده 20 قانون مدیریت پسماندها خودروهای تخلیه کننده پسماند، در اماکن غیر مجاز علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد متعدد این قانون ( پرداخت جریمه نقدی ) به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.

You are here پرسش های حقوقی