خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند اصفهان
خطا
  • JFolder::create: Could not create directory

سازمان مدیریت پسماند اصفهان

نام سازمان

مدیر عامل

آدرس اینترنتی

تلفن

آدرس پستی

سازمان مدیریت پسماند اصفهان

آقای مهندس باجول

www.esf-pasmand.ir

0311-2659990

اصفهان،خ بزرگمهر خ 22بهمن مجمع اداری امیرکبیر

 
You are here خدمات ما سازمان های بازیافت شهرداری ها سازمان مدیریت پسماند اصفهان