خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت اصفهان نام واحد: بازرگاني توكا تدارك- شركت

نام واحد: بازرگاني توكا تدارك- شركت

آدرس كارگاه:مباركه درامتدادجاده سمت كوه چغاجوش - واقع درداخل سايت مجتمع

تلفن و فاكس كارگاه: ۰۹۱۳۳۱۸۷۰۶۱        ۶۲۴۰۵۵۶

آدرس دفتر مركزي:بلوارسعدي نبش ك خداورديپ۲۲

تلفن و فاكس مركزي:۰۶۲۴۵۳۱۸

شماره جواز: ۲۶۹۸۷

تاريخ آخرين جواز: 06/07/87

شهرستان: مباركه

 

 

محصول

ظرفيت

واحد سنجش

تاريخ بهره­برداري

بازيافت قطعات خودروهاي فرسوده

5۰۰۰

تن

0

You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت اصفهان نام واحد: بازرگاني توكا تدارك- شركت