خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت اصفهان نام واحد: ايرواني ‐ علي

نام واحد: ايرواني ‐ علي

آدرس كارگاه:۵۰م شرق جاده اصفهان دولت درامتدادخ.بهارستان ودر۴۰۰م شمال

تلفن و فاكس كارگاه:  2 – 5836051 - 0312          5836052 - 0312

آدرس دفتر مركزي:اصفهان خ.رسالت شمالي نبش ك۲۰پ۴۳

تلفن وفاكس مركزي۶۶۸۱۶۹۷    ۰۹۱۳۱۱۸۶۸۲۰        ۶۶۸۶۱۹۱

شماره جواز:۳۱۱۱۴

تاريخ آخرين جواز: 27/10/86

شهرستان: برخوار

 

 

محصول

ظرفيت

واحد سنجش

تاريخ بهره­برداري

بازيافت ضايعات پلاستيك

2500

تن

20/10/82

You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت اصفهان نام واحد: ايرواني ‐ علي