خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت بوشهر نام واحد: نيما پلاست بوشهر

نام واحد: نيما پلاست بوشهر

آدرس كارگاه:بوشهر شهرك صنعتي۲قطعه C4

تلفن و فاكس كارگاه:  ۴۵۴۴۷۷۷

آدرس دفتر مركزي:بوشهر شهرك صنعتي۲قطعه C4

تلفن و فاكس مركزي:۴۵۴۴۷۷۷

شماره جواز۱۱۹۶۵۴

تاريخ آخرين جواز: 18/01/84

شهرستان: بوشهر

 

 

محصول

ظرفيت

واحد سنجش

تاريخ بهره­برداري

بازيافت ضايعات پلاستيك

450

تن

16/11/82

You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت بوشهر نام واحد: نيما پلاست بوشهر