خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت اصفهان نام واحد: شيميايي فرشيد شهرضا - شركت

نام واحد: شيميايي فرشيد شهرضا - شركت

آدرس كارگاه:منطقه صنعتي رنگسازان -خ۱- فرعي۲

تلفن و فاكس كارگاه:   2323252 - 0321          3234223 - 0321

آدرس دفتر مركزي:شهرضا –خ.صاحب الزمان –ك.حكيم صهبا -پ۳

تلفن و فاكس مركزي:    ۰۹۱۳۱۲۱۲۹۰۹             ۰۹۱۳۱۲۱۱۸۳۶

شماره جواز:۴۳۳۵۸

تاريخ آخرين جواز: 20/08/86

شهرستان: شهرضا

 

 

محصول

ظرفيت

واحد سنجش

تاريخ بهره­برداري

بازيافت ضايعات موادشيميايي (تصفيه گليكول)

1000

تن

0

You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت اصفهان نام واحد: شيميايي فرشيد شهرضا - شركت