خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت اصفهان 1. نام واحد: احيا فولاد زاگرس - شركت

1. نام واحد: احيا فولاد زاگرس - شركت

آدرس كارگاه:مباركه - واقع درسايت فولاد مباركه

تلفن و فاكس كارگاه: ۰۳۳۵۵۴۳۲۵۸۰

آدرس دفترمركزي:مباركه - كركوند - جاده فولاد۱كیلومتر جلوتر از فلكه فولاد

تلفن و فاكس مركزي:۰۰۳۳۵۵۳۸۲۶۰۰

شماره جواز:۵۲۵۹۰

 تاريخ آخرين جواز: 27/11/87 

شهرستان: مباركه

 

 

محصول

ظرفيت

واحد سنجش

تاريخ بهره­برداري

بازيافت ضايعات وخرده هاي فلزي

۱۱۵۰۰۰

تن

05/12/82

You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت اصفهان 1. نام واحد: احيا فولاد زاگرس - شركت