خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت اصفهان نام واحد: ايثارگران زرين شهر ‐ شركت

نام واحد: ايثارگران زرين شهر ‐ شركت

آدرس كارگاه:۱كيلومتري ضلع غربي شمال مجتمع فولاد مباركه داخل فنس فولاد مبارکه

تلفن و فاكس كارگاه: ۰۳۳۴۲۲۳۵۴۵۴      ۰۹۱۳۱۳۴۳۶۰۵  

آدرس دفتر مركزي:ندارد

تلفن و فاكس مركزي:ندارد

جواز: ۲۹۱۱۳

تاريخ آخرين جواز: 19/08/86

شهرستان: مباركه

 

 

محصول

ظرفيت

واحد سنجش

تاريخ بهره­برداري

بازيافت ضايعات و خرده هاي فلزي

۱۲۰۰۰۰

تن

 

You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت اصفهان نام واحد: ايثارگران زرين شهر ‐ شركت