خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت اصفهان نام واحد: دافعيان - مسعود

نام واحد: دافعيان - مسعود

آدرس كارگاه:ج. اصفهان نائين - ۳كیلومتر بعدازپايانه شرق سمت چپ

تلفن و فاكس كارگاه:  ۰۹۱۳۳۱۷۷۸۲۷    ۲۷۵۶۲۰۳

آدرس دفتر مركزي:خ. مشتاق اول پ۶۶

تلفن و فاكس مركزي:۰۸۷۸۸۷۰۷

شماره جواز:۱۴۲۲۵

تاريخ آخرين جواز: 08/03/80

شهرستان: اصفهان

 

 

محصول

ظرفيت

واحد سنجش

تاريخ بهره­برداري

بازيافت كاغذ و مقوا از زباله

250

تن

0

You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت اصفهان نام واحد: دافعيان - مسعود