خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت اصفهان نام واحد: بني هاشمي طبائي زواره - سيدحسين

نام واحد: بني هاشمي طبائي زواره - سيدحسين

آدرس كارگاه:كیلومتر ۸ جاده اردستان - مهاباد - مقابل رستوران گل­سرخ -عمق300جنوب­شرقي

تلفن و فاكس كارگاه:   5372241 – 0362            5245361 - 0362

آدرس دفتر مركزي: موبايل۰۹۱۳۳۶۲۱۴۰۰

تلفن و فاكس مركزي:    ۰۹۱۲۱۰۳۴۹۳۱                ۰۹۱۳۱۱۷۱۵۶۷

شماره جواز:۶۳۱۷

تاريخ آخرين جواز: 21/03/84

شهرستان: اردستان

 

 

محصول

ظرفيت

واحد سنجش

تاريخ بهره­برداري

حلال از بازيافت ضايعات

9000

تن

0

You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت اصفهان نام واحد: بني هاشمي طبائي زواره - سيدحسين