خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 نام واحد: صنايع شيميائي روغن روانساز تبريز سولماز چاهی 1412
2 نام واحد: تبريزتقطير سولماز چاهی 908
3 نام واحد: محمدباقرمختاری شهامت ومحمدرضا احمدی وخليل مختاري شهامت سولماز چاهی 891
4 4. نام واحد: قاسم رضاقلي زاده سولماز چاهی 988
5 نام واحد: تعاوني ۲۶۴۳ تزريق قطعات پلاستيكي آيدين پلاست تبريز سولماز چاهی 881
6 نام واحد: آذرمينا تبريز سولماز چاهی 1003
7 نام واحد: آذركيمياپلاست سولماز چاهی 940
You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت آذربایجان شرقی