خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت تهران

تهران

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 نام واحد : منصوروعلي مرادي سولماز چاهی 1703
2 نام واحد: محمد فرهادخاني سولماز چاهی 1439
3 نام واحد : غلامحسن حسيني سولماز چاهی 1215
4 نام واحد: صادق صادقي نژاد سولماز چاهی 1145
5 نام واحد: سيروس مرادي سولماز چاهی 1092
6 نام واحد : رحيم مرادي سولماز چاهی 1120
7 نام واحد: رحمت الله معصومي سولماز چاهی 1249
8 نام واحد: خورن تيموريان سولماز چاهی 1159
9 نام واحد: حسين جلالي قمشه اي سولماز چاهی 1088
10 نام واحد: حسن مرادي سولماز چاهی 1038
11 نام واحد: حجت الله حسنلو سولماز چاهی 1000
12 پنجه علي شيري محمدزاده نصر سولماز چاهی 902
13 نام واحد: يوسف ويعقوب وعلي عليپور سولماز چاهی 1011
14 نام واحد: ورا صنعت شرق سولماز چاهی 1143
15 4. نام واحد: علي اكبرمدقالچي وعلي نارچي وغلامحسين تقي زاده سولماز چاهی 1085
16 نام واحد: عبداله حكيم سولماز چاهی 1030
17 نام واحد: صنايع مفتولي تهران گستر سولماز چاهی 947
18 نام واحد: تعاوني بازيافت و فرآوري فولاد آهن اشتهارد سولماز چاهی 1318
19 نام واحد: محمدخادمي ولي پور سولماز چااهی 1057
20 نام واحد: علي خادمي ولي پور سولماز چاهی 1014

صفحه 1 از 2

You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت تهران