خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت تهران

تهران

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 نام واحد : منصوروعلي مرادي سولماز چاهی 1900
2 نام واحد: محمد فرهادخاني سولماز چاهی 1634
3 نام واحد : غلامحسن حسيني سولماز چاهی 1340
4 نام واحد: صادق صادقي نژاد سولماز چاهی 1305
5 نام واحد: سيروس مرادي سولماز چاهی 1247
6 نام واحد : رحيم مرادي سولماز چاهی 1250
7 نام واحد: رحمت الله معصومي سولماز چاهی 1416
8 نام واحد: خورن تيموريان سولماز چاهی 1340
9 نام واحد: حسين جلالي قمشه اي سولماز چاهی 1249
10 نام واحد: حسن مرادي سولماز چاهی 1207
11 نام واحد: حجت الله حسنلو سولماز چاهی 1162
12 پنجه علي شيري محمدزاده نصر سولماز چاهی 1035
13 نام واحد: يوسف ويعقوب وعلي عليپور سولماز چاهی 1170
14 نام واحد: ورا صنعت شرق سولماز چاهی 1320
15 4. نام واحد: علي اكبرمدقالچي وعلي نارچي وغلامحسين تقي زاده سولماز چاهی 1245
16 نام واحد: عبداله حكيم سولماز چاهی 1176
17 نام واحد: صنايع مفتولي تهران گستر سولماز چاهی 1097
18 نام واحد: تعاوني بازيافت و فرآوري فولاد آهن اشتهارد سولماز چاهی 1466
19 نام واحد: محمدخادمي ولي پور سولماز چااهی 1216
20 نام واحد: علي خادمي ولي پور سولماز چاهی 1198

صفحه 1 از 2

You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت تهران