خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت تهران

تهران

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 نام واحد : منصوروعلي مرادي سولماز چاهی 1718
2 نام واحد: محمد فرهادخاني سولماز چاهی 1446
3 نام واحد : غلامحسن حسيني سولماز چاهی 1220
4 نام واحد: صادق صادقي نژاد سولماز چاهی 1151
5 نام واحد: سيروس مرادي سولماز چاهی 1098
6 نام واحد : رحيم مرادي سولماز چاهی 1128
7 نام واحد: رحمت الله معصومي سولماز چاهی 1257
8 نام واحد: خورن تيموريان سولماز چاهی 1166
9 نام واحد: حسين جلالي قمشه اي سولماز چاهی 1095
10 نام واحد: حسن مرادي سولماز چاهی 1047
11 نام واحد: حجت الله حسنلو سولماز چاهی 1008
12 پنجه علي شيري محمدزاده نصر سولماز چاهی 910
13 نام واحد: يوسف ويعقوب وعلي عليپور سولماز چاهی 1018
14 نام واحد: ورا صنعت شرق سولماز چاهی 1151
15 4. نام واحد: علي اكبرمدقالچي وعلي نارچي وغلامحسين تقي زاده سولماز چاهی 1093
16 نام واحد: عبداله حكيم سولماز چاهی 1040
17 نام واحد: صنايع مفتولي تهران گستر سولماز چاهی 956
18 نام واحد: تعاوني بازيافت و فرآوري فولاد آهن اشتهارد سولماز چاهی 1327
19 نام واحد: محمدخادمي ولي پور سولماز چااهی 1066
20 نام واحد: علي خادمي ولي پور سولماز چاهی 1022

صفحه 1 از 2

You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت تهران