خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت تهران

تهران

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 نام واحد : منصوروعلي مرادي سولماز چاهی 1733
2 نام واحد: محمد فرهادخاني سولماز چاهی 1461
3 نام واحد : غلامحسن حسيني سولماز چاهی 1226
4 نام واحد: صادق صادقي نژاد سولماز چاهی 1159
5 نام واحد: سيروس مرادي سولماز چاهی 1104
6 نام واحد : رحيم مرادي سولماز چاهی 1136
7 نام واحد: رحمت الله معصومي سولماز چاهی 1265
8 نام واحد: خورن تيموريان سولماز چاهی 1176
9 نام واحد: حسين جلالي قمشه اي سولماز چاهی 1102
10 نام واحد: حسن مرادي سولماز چاهی 1055
11 نام واحد: حجت الله حسنلو سولماز چاهی 1017
12 پنجه علي شيري محمدزاده نصر سولماز چاهی 922
13 نام واحد: يوسف ويعقوب وعلي عليپور سولماز چاهی 1024
14 نام واحد: ورا صنعت شرق سولماز چاهی 1159
15 4. نام واحد: علي اكبرمدقالچي وعلي نارچي وغلامحسين تقي زاده سولماز چاهی 1104
16 نام واحد: عبداله حكيم سولماز چاهی 1050
17 نام واحد: صنايع مفتولي تهران گستر سولماز چاهی 961
18 نام واحد: تعاوني بازيافت و فرآوري فولاد آهن اشتهارد سولماز چاهی 1345
19 نام واحد: محمدخادمي ولي پور سولماز چااهی 1074
20 نام واحد: علي خادمي ولي پور سولماز چاهی 1033

صفحه 1 از 2

You are here خدمات ما شرکت ها و صنایع بازیافت تهران