خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری

بازیافت

لیست پایان نامه های حوزه بازیافت

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 مدیریت پسماند در یک گاوداری صنعتی فاتح محمدی 1810
2 بررسی روند آموزش تفکیک از مبدأ پسماند شهری در منطقه 2 مونا عزیزی 1998
3 بررسی و امکان سنجی تفکیک و بازیافت پسماند حاصل از تایرهای فرسوده در منطقه 4 شهر تهران مهدی سیار 1454
4 بررسی مدیریت پسماندهای الکترونیک (مطالعه موردی رایانه های ادارات و سازمان های منطقه ی 6 تهران و راهکارهای بهبود آن) سجاد قربانپور 1620
5 بررسی نحوه مدیریت بر پسماند خشک در منطقه 16 ناحیه 6 حسن مرادپور 1823
6 بررسی نحوه مدیریت پسماندهای بیمارستانی در یکی از بیمارسنانهای منطقه 6 زهرا قاسمی 1851
7 بررسی و امکان سنجی بهبود ، جمع آوری و بازیافت کاغذ منطقه 6 (ناحیه 2) مرتضی نذیرپور 1910
8 مدیریت پسماندهای دندانپزشکی شهر تهران - منطقه2 6 محمدباقر رحمانی 1556
9 بررسی وضعیت تفکیک پسماند از مبدأ در شهرستان ساوه مهدی گلچین جم 1972
10 بررسی نحوه مدیریت پسماندها در نیروگاههای حرارتی وحید حاج علی اکبری 1579

صفحه 1 از 3

You are here خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری