خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری

بازیافت

لیست پایان نامه های حوزه بازیافت

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
21 بررسی کیفیت کود کمپوست کرج جهت مصارف کشاورزی حامد کیاروستا 1445
22 بررسی و امکان سنجی اقتصادی از رده خارج کردن و بازیافت مینی بوس هاس شهر تهران سولماز چاهی 1374
23 بررسی و امکان سنجی تفکیک و بازیافت پسماند حاصل از ظروف نوشیدنی در مناطق 1 ، 2 ، 5 و 6 شهر تهران الهام زرتابی 1407

صفحه 3 از 3

You are here خدمات ما پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری