بورس بازیافت: شیشه تهران (کهریزک)

تهران (کهریزک)

قیمت های شیشه در شهر تهران (کهریزک) را می توانید در لیست زیر مشاهده کنید. لیست ها بصورت نزولی براساس تاریخ ورود اطلاعات مرتب شده اند.

جهت اطلاع از آخرین قیمت بر روی اولین آیتم کلیک کنید.

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب
1 شیشه -8 آبان 1390
2 شیشه - 25مرداد1390
3 شیشه - 21 اسفند 1389
4 شیشه - 26 دی 1389
5 شیشه - 19 دی 1389
6 شیشه - 12 دی 1389
7 شیشه - 8 دی 1389
8 شیشه - 1 دی 1389
9 شیشه - 25 آذر 1389
10 شیشه - 18 آذر 1389
11 شیشه - 11 آذر 1389
12 شیشه - 4 آذر 1389
13 شیشه - 27 آبان 1389
14 شیشه - 20 آبان 1389
15 شیشه - 13 آبان 1389
16 شیشه - 6 آبان 1389
17 شیشه - 29 مهر 1389
18 شیشه - 22 مهر 1389
19 شیشه - 15 مهر 1389
20 شیشه - 9 مهر 1389

صفحه 1 از 2

You are here بورس بازیافت: شیشه تهران (کهریزک)