خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله

دیکشنری زباله

در این صفحه دیکشنری تخصصی مواد زائد (زباله) انگلیسی به فارسی را مشاهده می کنید. جهت جستجو می توانید از دو روش استفاده کنید:

1. جستجو کلمه: از طریق فرم جستجو پایین

2.جستجو براساس حروف: با کلیک بر روی حرف مورد نظر می توانید کلمات آن حرف را مشاهده نمایید.

Item title
Manure
Mortar, Fireclay
Other Glass
Residential Waste
Run Off
Scavenging Process
Secator
Sewerage
Shredding
Sink Sintering

صفحه 3 از 75

You are here خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله