خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله

دیکشنری زباله

در این صفحه دیکشنری تخصصی مواد زائد (زباله) انگلیسی به فارسی را مشاهده می کنید. جهت جستجو می توانید از دو روش استفاده کنید:

1. جستجو کلمه: از طریق فرم جستجو پایین

2.جستجو براساس حروف: با کلیک بر روی حرف مورد نظر می توانید کلمات آن حرف را مشاهده نمایید.

Item title
Actinomycetes
activated Sludge
Add-on Control Device
Adequately Wet
Adsorption
Aeration
Aerobe Obligate
Aerobe, Facultative
Affected Landfill
After Burner

صفحه 5 از 75

You are here خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله