خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله

دیکشنری زباله

در این صفحه دیکشنری تخصصی مواد زائد (زباله) انگلیسی به فارسی را مشاهده می کنید. جهت جستجو می توانید از دو روش استفاده کنید:

1. جستجو کلمه: از طریق فرم جستجو پایین

2.جستجو براساس حروف: با کلیک بر روی حرف مورد نظر می توانید کلمات آن حرف را مشاهده نمایید.

Item title
After Use
Aggregate
Aggregation
Agricultural Pollution
Air Defficiency
Air Jet
Air Pollution Episode
Air Theoretical
Amplitude
Analysis, Elemental

صفحه 6 از 75

You are here خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله