خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله

دیکشنری زباله

در این صفحه دیکشنری تخصصی مواد زائد (زباله) انگلیسی به فارسی را مشاهده می کنید. جهت جستجو می توانید از دو روش استفاده کنید:

1. جستجو کلمه: از طریق فرم جستجو پایین

2.جستجو براساس حروف: با کلیک بر روی حرف مورد نظر می توانید کلمات آن حرف را مشاهده نمایید.

Item title
Analysis, Proximate
Angle of Repose
Animal Bedding
Anti-Microbial
Aqueous Solubility
Aquifer Test
Aquitard
Asbestos
Ash Sluice
Ash-Handling System, Pneumatic

صفحه 7 از 75

You are here خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله