خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله

دیکشنری زباله

در این صفحه دیکشنری تخصصی مواد زائد (زباله) انگلیسی به فارسی را مشاهده می کنید. جهت جستجو می توانید از دو روش استفاده کنید:

1. جستجو کلمه: از طریق فرم جستجو پایین

2.جستجو براساس حروف: با کلیک بر روی حرف مورد نظر می توانید کلمات آن حرف را مشاهده نمایید.

Item title
Aspect Ratio
Assay
Attemperation
Attenuation
Autoignition Point
Autothermic
Availability Factor
Back Fill
Back Hoe
Backhoe Tamping

صفحه 8 از 75

You are here خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله