خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله

دیکشنری زباله

در این صفحه دیکشنری تخصصی مواد زائد (زباله) انگلیسی به فارسی را مشاهده می کنید. جهت جستجو می توانید از دو روش استفاده کنید:

1. جستجو کلمه: از طریق فرم جستجو پایین

2.جستجو براساس حروف: با کلیک بر روی حرف مورد نظر می توانید کلمات آن حرف را مشاهده نمایید.

Item title
Backyard Composting
Bag Filter
Bagging
Bale
Baler
Baling
Ballistic Separator
Barge Bed
Batch Process
Bearing Capacity

صفحه 9 از 75

You are here خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله