خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله

دیکشنری زباله

در این صفحه دیکشنری تخصصی مواد زائد (زباله) انگلیسی به فارسی را مشاهده می کنید. جهت جستجو می توانید از دو روش استفاده کنید:

1. جستجو کلمه: از طریق فرم جستجو پایین

2.جستجو براساس حروف: با کلیک بر روی حرف مورد نظر می توانید کلمات آن حرف را مشاهده نمایید.

Item title
Bearing Capacity
Beccari Process
Bin
Bin Hoist Mechanism
Bin Liner
Bin Trolley
Binette
Biodegradable
Biological Oxidation
Biological Treatment

صفحه 10 از 75

You are here خدمات ما دیکشنری‌مواد‌زائد دیکشنری زباله