تهران (کهریزک)

قیمت های کاغذ و کارتن در شهر تهران (کهریزک) را می توانید در لیست زیر مشاهده کنید. لیست ها بصورت نزولی براساس تاریخ ورود اطلاعات مرتب شده اند.

جهت اطلاع از آخرین قیمت بر روی اولین آیتم کلیک کنید.

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب
1 کاغذ وکارتن -8 آبان 1390
2 کاغذ وکارتن -25مرداد1390
3 کاغذ وکارتن - 21 اسفند 1389
4 کاغذ وکارتن - 26 دی 1389
5 کاغذ وکارتن - 19 دی 1389
6 کاغذ وکارتن - 12 دی 1389
7 کاغذ وکارتن - 8 دی 1389
8 کاغذ وکارتن - 1 دی 1389
9 کاغذ وکارتن - 25 آذر 1389
10 کاغذ وکارتن -18 آذر 1389
11 کاغذ وکارتن -11 آذر 1389
12 کاغذ وکارتن -4 آذر 1389
13 کاغذ وکارتن -27 آبان 1389
14 کاغذ وکارتن -20 بان 1389
15 کاغذ وکارتن -13 بان 1389
16 کاغذ وکارتن - 6 آبان 1389
17 کاغذ وکارتن - 29 مهر 1389
18 کاغذ وکارتن - 22 مهر 1389
19 کاغذ وکارتن - 15 مهر 1389
20 کاغذ وکارتن - 9 مهر 1389

صفحه 1 از 2

You are here بورس بازیافت: کاغذ و کارتن تهران (کهریزک)